Limited Şirketlerde Genel Kurul

Limited Şirketlerde Genel Kurul
27 Aralık 2014 tarihinde eklendi, 3.158 kez okundu.

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN YOL HARİTASI

Limited Şirketlerin genel kurulları; TTK-617.Md/1.f. hükmü gereğince müdürler tarafından toplanmakta olup,             olağan genel kurul toplantısının, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Müdürler Kurulu Kararı Örneği (İlansız Toplantı İçin Gündem)

Müdürler Kurulu Kararı Örneği (İlanlı Toplantı İçin Gündem)

ÇAĞRI-GÜNDEM

Genel kurulun, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılması gerekmekle birlikte şirket sözleşmesi ile bu süre uzatılabilir veya on güne kadar kısaltılabilir. (TTK-617.Md/2.f.)

Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir. (TTK-617.Md/3.f.)

Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır. (TTK-617.Md/4.f.)

Gündem – Çağrı İlanı Örneği

ÇAĞRISIZ GENEL KURUL

TTK’nun 416.maddesi hükmü gereğince;

1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

(2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. Yukarıda bahsi geçen kanun maddesinden görüleceği üzere çağrısız gerçekleştirilen toplantıda ve toplantı boyunca tüm pay sahipleri ya da temsilcilerinin hazır bulunması zorunludur. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Özel nisap aranan önemli kararlarda ise TTK’nun 621. Ve ilgili diğer maddeler hükmüne göre hareket edilmelidir.

VEKALETNAME

TTK’nun 617.Md/3.fıkrasında görüleceği üzere; her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.

Vekâletname Örneği

KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLARI İLE MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU

Limited şirketlerin olağan hesap dönemine ilişkin genel kurulunda, yıl sonu finansal tablolarının (Bilanço-Gelir Tablosu) ve müdür/müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun onaylanması gerekmektedir. Olağanüstü genel kurullarda ise söz konusu hususlar görüşülmez.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlara ilişkin olarak hazırlanan ve pay sahiplerinin ad-soyadları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, şirketin esas sermayesi, toplantıya katılımın asaleten mi vekâleten mi olduğunun belirtildiği liste toplantıya katılanlar tarafından imza altına alınmalıdır.

Hazirun Listesi Örneği

GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

  • Şirketin esas sözleşmesi,
  • Pay defteri,
  • Toplantı çağrılı ise çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgeler,
  • Müdür / Müdürler kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,
  • Denetçi raporu, (Varsa)
  • Finansal tablolar,
  • Gündem,
  • Hazır bulunanlar listesi, (Toplantı tutanağını tüm ortakların imzaladığı durumlarda gerek bulunmamaktadır.)

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sayfa başına git