Limited Şirketler

                  LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI GENEL KURAL ( Türk Ticaret Kanunu m.620) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil,tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. ÖNEMLİ KARARLAR                                               (Türk Ticaret Kanunu m.621) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı...
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN YOL HARİTASI Limited Şirketlerin genel kurulları; TTK-617.Md/1.f. hükmü gereğince müdürler tarafından toplanmakta olup,             olağan genel kurul toplantısının, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Müdürler Kurulu Kararı Örneği (İlansız Toplantı...
KURULUŞ 1.Dilekçe – Taahhütname2.7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanmış şirket anasözleşmesi3.7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda düzenlenmiş...
Sayfa başına git