Karar ve Dilekçe Örnekleri

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ (Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra sermaye azaltımına ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.) (GENEL KURUL GÜNDEM MADDE-NO):Şirket Müdürler kurulunun , sermaye azaltımına ilişkin …. / …. / …. Tarihli raporunun onaylanarak şirket sermayesinin ……..- TL’den, ……..- TL’ye indirilmesine...
111. Madde Dilekçe Örneği (Merkez Nakli İçin) 120. Madde Dilekçe Örneği (Şube Açılışı İçin) Sicil Tasdiknamesi Dilekçe Örneği İİK'nun 44.Maddesi Gereğince Mal Beyannamesi Örneği Ortalar Dışından Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Şirket Müdürleri İçin Görev Kabul Beyanı Örneği Anonim Şirket Sermaye Artırımlarında TTK'nun 457.Maddesi Gereğince Hazırlanması Gereken Yönetim Kurulu Beyanı Örneği Gerçek Kişi (Ticari İşletme) Kayıt...
  Limited ve Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Tescili Hakkında Karar Örneği Limited ve Anonim Şirketlerde Şube Açılış Tescili Hakkında Karar Örneği Limited ve Anonim Şirketlerde Şube Kapanış Tescili Hakkında Karar Örneği Limited Şirketlerde İmza Yetkisi Tescili Hakkında Karar Örneği Limited Şirketlerde Tek Ortaklığa Geçiş Tescili Hakkında Karar Örneği Limited Şirketlerde Merkez Nakli Tescili Hakkında Karar Örneği Limited...
  Karar Tarihi                 : Karar No                       : Toplantıya Katılanlar : Kararın Konusu           : Temsil ve ilzam yetkisi hakkında. Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket müdürlüğü görevine ______________________________ adresinde ikâmet eden ________________ T.C.No’lu __________________’nın getirilerek ___ süreyle (Süre konulmuyor ise mersis ile de uyumlu olması açısından aksi karar alınana kadar denebilir.) münferid imzasının...
  ANONİM ŞİRKET SERMAYE AZALTIMI GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ (Genel kurul toplantı tutanağına ait gündem maddeleri sırasıyla görüşüldükten sonra sermaye azaltımına ilişkin madde aşağıdaki şekilde karar altına alınır.) (GENEL KURUL GÜNDEM MADDE-NO):Şirket Yönetim kurulunun , sermaye azaltımına ilişkin …. / …. / …. Tarihli raporunun onaylanarak şirket sermayesinin ........- TL’den, ........- TL’ye indirilmesine...
  Karar Tarihi                 : Karar No                       : Toplantıya Katılanlar : Kararın Konusu           : Sermaye Artırımı Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirketimizin ………..-TL olan sermayesinin ………-TL  arttırılarak ………-TL’ na çıkartılmasına, konu ile ilgili olarak esas sözleşmesinin ….. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeni Şekli SERMAYE Madde -…..: Şirketin sermayesi her biri ….-TL’den...
  Karar Tarihi                 : Karar No                       : Toplantıya Katılanlar : Kararın Konusu           : Sermaye Artırımı Şirket ortaklar genel kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirketimizin ………..-TL olan sermayesinin ………-TL  arttırılarak ………-TL’ na çıkartılmasına, konu ile ilgili olarak esas sözleşmesinin ….. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeni Şekli SERMAYE Madde -…..: Şirketin...
Sayfa başına git