Kooperatifler

KOOPERATİFLER Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından en az 7 ortak tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. Kooperatif sözleşmesinde bulunması...
Sayfa başına git