Mevzuat

  Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin...
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Ticaret Sicili Yönetmeliği Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında...
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ, 6102 Sayılı TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete...
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6273-6335-6353-6455-6462-6495 ve son olarak da 6552 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilen en son değişikliklerin işlendiği eksiksiz tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Sayfa başına git